Декларация за поверителност

 

 

За нас защитата и сигурността на нашите клиенти и потребители и спазването на законовите рамки е съществена част от принципите за защита на личните Ви данни.

ЛУНАТОНЕ – БГ ООД е търговско дружество, регистрирано в Tърговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление:

с. Стряма, общ. Раковски, Индустриална зона, Хале 10;
ЕИК 160084694;
+359 32 511 358;
office@lunatone-bg.com.

 

Компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

1592 София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
+359 2 915 3 518
kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
www.cpdp.bg

 

Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви предостави информация за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД, а именно:

Какви лични данни събираме и обработваме;
Каква е целта на тяхното събиране;
По какъв начин обработваме личните Ви данни;
За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни;
С кого споделяме тези лични данни;
Какви са Вашите права относно предоставените лични данни;
Какви видове „бисквитки“ ползваме;
Каква защита сме осигурили.

 

Лични данни

В настоящия сайт не се създават лични профили и не се събира информация за всеки потребител персонално. Не се предоставят данни за трети страни.

Лични данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Контактна форма

Данните, събирани чрез формата за обратна връзка – име, фамилия, е-mail, служат единствено, за да отговорим на Вашите запитвания. Те са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.

Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

Може да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД на адреса на фирмата: с. Стряма, 032 511 358, office@lunatone-bg.com.

Цел на събирането на лични данни

Събраната информация се обработва единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги чрез подадени запитвания както и за осъществяване на връзка с Вас като наши настоящи или бъдещи клиенти.

Повече относно Условията за ползване на интернет страницата може да откриете в Общите условия.

Начин за обработка на лични данни

Потребителят се съгласява с ползването на бисквитки с натискане на бутона „ОК“ на изскачащ банер в сайта, който уточнява използването им и посочва линк към настоящата страница за Политика за личните данни.

Срок за съхраняване на личните данни

Срокът за съхранение на личните данни, събирани през контактната форма, е 1 (една) година считано от попълването й.

Предоставяне на личните данни на трети лица

Ние не предоставяме на трети лица личните Ви данни без Вашето изрично съгласие.

Права на потребителите

Като потребители можете да упражните следните права:

Право на достъп до личните данни, които се обработват, и право да получите копие от тях;
Право да поискате коригиране на личните Ви данни в случай, че установите неточности, или при необходимост от актуализация;
Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката им в определените от закона и регламента случаи;
Право да искате заличаване на личните Ви данни в случай, че са налице условия за това;
Право да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисията за защита на личните данни в случай, че са налице предпоставки за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни чрез изпращане на писмено заявление, подписано от Вас, на адрес:

с. Стряма, Индустриална зона, Хале 10;
+359 32 511 358;
office@lunatone-bg.com.

 

Бисквитки (Cookies)

Бисквитките (Cookies) са пакет информация, изпратен от уеб сървър към интернет браузър и върнат от браузъра всеки път, когато получи достъп до този сървър. Има различни видове бисквитки. Различават се по валидност, като минималната е само до края на сесията, а максималната е в срок до 3 години. Управлението им се извършва чрез настройките на браузера на потребителя.

Повече информация за бисквитките и тяхното управление можете да намерите на следния линк:

Информация за бисквитките – https://www.aboutcookies.org/

Бисквитки в този сайт – https://www.cookiebot.com

Нужно е да ви предупредим, че отказът от бисквитки може да доведе до намаляване функционалностите на сайта както и до влошаване качеството на услугата, която предоставяме чрез него.

 

Инструменти за анализ и ремаркетинг

Модул за споделяне в социалните мрежи

През този модул сайтът не събира лични данни, но може да послужи за събиране на данни за потребителското поведение от компаниите-собственици на съответните социални мрежи – Facebook, Twitter, Pinterest. Настройките за персонализирани реклами се извършват в потребителския профил в съответната мрежа:

Facebook – https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Twitter –https://twitter.com/privacy

Pinterest – https://www.pinterest.com/settings/

 

Защита

Криптиране 

За да защитим Вашите лични данни от злоупотреба от трети страни, информацията, подадена от Вас, е криптирана посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да се уверите в това по наличието на катинарче в прогрес бара на браузера Ви и по това, че URL адресът започва с „https“.

 

 

За всякакви въпроси относно използването на лични данни и тяхната защита или за оттегляне на съгласието за обработката им, се свържете с нас на следния имейл: office@lunatone-bg.com